tirsdag den 17. september 2013

Hjem for klatrende planter

Da jeg købte min kolonihave i april 2009, var der ikke meget at komme efter i haven rent plantemæssigt. Huset var godt og haven velholdt, så den var lige til at gå til, og der var plads til alle de planter, jeg slæbte med fra min tidligere kolonihave. Noget af hækken ud mod vej var forholdsvis nyplantet, og de få buske og træer, der var, var ikke specielt prangende i højden.

For at skabe ly for indblik og mulighed for naturlig skygge i løbet af nogle år besluttede jeg mig for at bygge en pergola (altså Tage handy man skulle bygge en pergola ;-)). Jeg tegnede den, og Tage stod for opførelsen.

I år er pergolaen ved at være godt dækket af planter, og det er egentlig imponerede, hvor meget de fleste af planterne er vokset på fem vækstsæsoner. Den ene ende af pergolaen døjer dog med meget våd jord med det resultat, at det er lykkedes mig at slå både kaprifolie, flere klematis og roser ihjel! Andre planter som bl.a. rosen 'Splendens' vokser som en gal med en tilvækst på 4-5 m pr. år. Den er engangsblomstrende, men underskøn og dejlig, når den blomstrer i fuldt flor. Stedstegrøn kaprifolie klarer sig også fint i den våde ende.

Ikke mere snak; her følger billeder af pergolaen fra starten i april 2009 til sensommer 2013:

2009

2009

2009

Rosen 'Splendens' ca. 3 md efter plantning

1. maj 2010. Græsset viger for bede

3. juli 2010. Stenmel som gulv
10. juli 2010. Roserne er i god vækst
25. september 2010. Rosen 'Splendens' når toppen på pergolaen bare 1½ år efter plantning

20. august 2011.


13. oktober 2011. 'Splendens' er nu på vej hen over pergolaens tag

3. juli 2012

3. juli 2012. Rose 'Splendens'

7. juli 2013

7. juli 2013

16. juli 2013. Ukrudt vokser fint i stenmel,når underlaget er vådt! Barkflisen er rykket ind i stedet
14. september 2013

14. september 2013. Kan I lige fornemme de meterlange skud, der hænger ned fra taget? Det er 'Splendens'. I denne del af pergolaen eksperimentere jeg med at lave "skovsti" med masser af selvsåede kugleprimula, lidt storkenæb, og for nylig har jeg plantet trædebregne

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...